Xmlvalidatingreader example c net

Posted by / 04-Sep-2017 08:04

Poznámka : Schválně si vyzkoušejte změnit náš pokusný XML dokument do podoby, ve které nebude splňovat pravidla definovaná schématem (stačí změnit například jména tagů), abyste viděli, jaké validační chyby jsou hlášeny.V tomto případě, kdy je umístění schématu (schema Location) v XML dokumentu definováno, XMLValidating Reader při validaci schémá z této lokace použije.To complete this example first create the below XML file: To create an XML file right click on project from solution explorer. Create(xml Path, settings) Dim Odoc As Xml Document = New Xml Document() Odoc. Tento handler slouží k získavání informací o validačních chybách.Pomocí metody Read, jednoduše projedeme celý dokument, což v případě použití třídy XMLValidation Reader zajistí vlastní validaci.

Click here to read the process from my another article.

Create(xsd Path)) Dim Oreader As Xml Reader = Xml Reader. Write("Validation completed successfully.") Else Response.

To String()) End If End If End Sub Public Sub Validation Event Handler(sender As Object, args As Validation Event Args) s B. Message) End Sub Note: Don’ forget to incorporate Validation Event Handler deligate mathod as well as “Imports System.

Basically XML documents are validated by the Xml Reader class Create method.

This method hold 2 arguments, one is the XML file path & another one is the Xml Reader Settings object which contains the XML schema definition language (XSD) schema.

xmlvalidatingreader example c net-84xmlvalidatingreader example c net-66xmlvalidatingreader example c net-63

Ovšem v situaci, kdy lokace XML schématu, není v dokumentu určena, máme samozřejmě možnost v našem kódu určit schéma nebo přesněji seznam schémat , podle kterých bude daný dokument validován.

One thought on “xmlvalidatingreader example c net”

  1. “I think he was also teased for his German heritage as a child,” [Judith] Morgan, ]coauthor of the book ] said. Instead of mocking their leader, as he did with Germany and Italy, Geisel ridiculed the Japanese people, drawing them as grinning menaces, stray cats, and slithering worms.